Fordele og ulemper ved et træhus

En åbenlys fordel ved et hus af træ er, at et sådant har enormt meget charme og sjæl. Desværre er der også en række ulemper forbundet med et træhus, og i artiklen her redegør vi for både de største fordele og ulemper.

I vores øjne findes der ikke noget meget mere charmerende end sommerhuse af træ. Et sommerhus af træ indgyder nemlig hygge af karat 24 og emmer af at være base for afslapning.

Desværre vokser træerne ikke helt ind i himlen, hvad angår sommerhuse af træ. Der er nemlig en række ulemper forbundet med sådanne huse, og i det følgende redegør vi for de – i vores øjne – største fordele og ulemper ved sommerhuse af træ.

Fordele ved et sommerhus af træ

Vi starter med at iføre os ja-hatten og kigge nærmere på de mange fordele, der utvivlsomt er forbundet med et sommerhus af træ. 

Da vi allerede har fremhævet, at sommerhuse af træ er visuelt indbydende og emmer af hygge, nævnes dette ikke igen blandt fordelene. 

En miljøvenlig løsning

Som udgangspunkt anses sommerhuse af træ for at være ret miljøvenlige, og dette af flere årsager.

Dels skyldes det, at der i produktionsfasen ikke udledes lige så meget CO2, som der gør, når der bygges et murstenshus. 

Derudover har nyere træhuse typisk en høj isoleringsværdi, hvilket betyder, at man i dag let kan bygge et energieffektivt træhus, hvor udgifter til varme holdes nede, hvilket er godt for både din pengepung og miljøet.

Godt indeklima

Træ – også den fældede slags – ånder som regel væsentlig bedre end eksempelvis beton, hvilket blandt andet betyder, at der i langt de fleste træhuse er et rigtig godt indeklima.

Et taknemmeligt byggemateriale

Som udgangspunkt er træ nemt at arbejde med og kræver væsentligt mindre erfaring end eksempelvis mursten og beton.

Derfor er der større chancer for, at du – eller din mand – kan udføre meget af bygge arbejdet selv, hvis du/I beslutter jer for at bygge et sommerhus af træ frem for et sommerhus af mursten.

Ulemper ved et sommerhus af træ

Som sagt er der desværre også en række ulemper knyttet til sommerhuse af træ, og de største af slagsen redegør vi for herunder.

Stiller høje krav til vedligeholdelse

Uanset hvilken træsort du vælger, kræver et sommerhus af træ jævnlig vedligeholdelse. 

Vedligeholdelsen omfatter blandt andet påføring af træbeskyttelse og maling.

Svagere lydisolering

Ikke så overraskende har lyd lettere ved at trænge igennem et træhus end eksempelvis et betonhus. 

Noget, der vil være til gene for lydfølsomme mennesker. 

Nogle vil dog også synes, at det bidrager til hygge, at man – via lydlige signaler – kan fornemme, hvad der sker udenfor.

Større risiko for brand

Træ brænder desværre ret godt, og derfor træhuse som regel mere udsatte for brand end beton- og murstenshuse. 

Tager du dine forholdsregler, er brandfare dog ikke noget, du skal ligge søvnløs om natten på grund af. 

Kilde: Mit-byggeri.dk

Scroll to Top