Iyengar yoga - hvad er det, og hvorfor er det fedt?

Iyengar yoga – hvad er det, og hvorfor er det fedt?

Yoga er ikke bare yoga. Der findes nemlig forskellige yoga-former, og i denne her artikel redegør vi for, hvad der kendetegner formen, der kaldes for Iyengar yoga.

Iyengar yoga er en yoga-form, hvor man opbygger styrke og smidighed i krop og sjæl. Yoga-formen er kendetegnet ved at være en kombination af fysisk træning samt øvelse af koncentrationsevnen. Formen karakteriseres ydermere af fire forskellige elementer, som vi udpensler i det følgende.

Præcision 

Mennesket bag yoga-formen erfarede gennem sin yoga-praksis, at det kun er muligt at oprette yoga-stillinger gennem konstant fysisk anstrengelse, hvis ikke man behersker præcision. 

Behersker man ikke præcision, vil man tilmed have øget risiko for at blive ramt af skader og ubalancer i krop samt sjæl.

Iyengar yoga har derfor stort fokus på tillæring og udvikling af præcision. Med præcision og omhyggelighed kan man nemlig skabe stor stabilitet i samtlige yoga-stillinger samt ens mentale helbred.

Brug af redskaber

I Iyengar yoga benytter man en række simple redskaber. Typisk er der tale om klodser, bælter, tæpper, pøller, stole uden ryglæn og lignende. 

Redskaberne bruges med et formål om at øge opmærksomheden på vigtige aspekter af de forskellige yoga-stillinger.

Ligeledes kan redskaberne bruges til at arbejde med skævheder i kroppen samt generel stivhed.

Sekvensering

I Iyengar yoga findes der en række principper for, hvordan nogle yoga-stillinger bedst introduceres og kombineres i sekvenser.

I yoga-formen kombineres nogle stillinger til bestemte sekvenser af stigende sværhedsgrad, der baserer sig på stillingernes anatomiske, fysiologiske og mentale indvirkning på ens krop og sjæl.

Med en velopbygget sekvensering vil man som yoga-udøver opleve, at det bliver muligt at praktisere en række vanskelige stillinger, som man ellers ikke har evnet at praktisere førhen grundet en mindre velovervejet sekvensering.

Stabilitet

Sidste hjørnesten i Iyengar yoga vedrører stabilitet. Dette aspekt omhandler, at stillingerne i Iyengar yoga gradvist skal holdes i længere og længere tid. 

En sådan udvikling vil bidrage til en forøgning af effekten på kroppens organer og nervesystem, hvilket vil sikre et større fysisk udbytte af yoga-øvelserne fysisk såvel som mentalt. 

Scroll to Top